Prophecy 119 Repent! With Hebrew Subtitles Anointed Word From YAHUVEH GOD given to YAHSladynred

0

Mirrored video from by jarofclay9 on Dec 7, 2011nn,(thanks daughter)nn,nn,נבואה 119 קריאה לחזרה בתשובה או תאבד, יש ל-יה את מספרךnn,nn,אלה הם היודעים מה הם עושים להעליב אותי וממשיכים בחטאם , האומרים, “יש לי את רוח הקודש בתוכי” ובכל זאת הם ממשיכים עם חטאם, הם אלה אשר מוצאים תרוצים ביודעין שאני צופה בכל מה שהם עושים, בין אם זה פורנו, בין אם זה הומוסקסואליות, בין אם זה אלכוהול, בין אם זה ניאוף, זנות, שכרות, סמים, קללות, הם יודעים כי אני צופה בהם, הם יודעים שהם צריכים להיות דוגמה, הם טוענים להאמין בשמו של “ג’סוס” )ישוע המשיח(, אפילו יָהו-שוע, ובכל זאת אני רחוק מהם. רוח הקודש לא יכולה לשכון במשכן החטא, אך הם בוחנים אותי שוב ושוב.nn,nn,הוצאתי קריאה לחזור בתשובה, כמה מעטים הקשיבו. זה כמו טלפון המצלצל ומצלצל ואף אחד לא עונה.nn,nn,זה לא מספיק לומר “חזור בתשובה”, חייבת להיות פעולה מאחורי מילים אלו. חייב להיות קריעה [ריטוש קורעת באלימות] וקריעת בגדיכם, אבל לא בצורה פיזית. nn,nn,האם אתם לא מבינים עדיין? האם אינכם מבינים עדיין? הדרך היחידה לשמים היא לענות לקריאה. אתם חייבים לשמוע לצלצול הטלפון. אתה חייבים לענות לקריאה לחזור בתשובה ולחזור הרחק מן החטא, הפסיקו להמציא תירוצים כי בקרוב זה יהיה מאוחר מידי.nn,nn,אנחנו צריכים לבטא את שמות הקדושים, י-ה-ו-ה ויהו-שוע, לא רק “אֲדֹנָי”, לא רק “הַשֵּׁם”, לא רק ישוע ולעולם לא ישו.nn,nn,ארגון שירות “אמייטיווינד” – רוח חזקהnn,http://amightywind.com/Hebrew.htmlnn,http://almightywind.com/Hebrew.htmlnn,nn,ארגון שירות: הראשון והאחרון האלף והתו, רוח חזקה ואש קודש השכינה, ההזדמנות האחרונהnn,nn,נבואה119 Prophecy

Comments are closed.