Kom til YAHUSHUA_ JESUS i dag – Frelsesbønn

0

Videoen er laget av Reuven0725. Hvis denne videoen er en velsignelse for deg, vær så snill å kontakte Profeten / Apostelen Elisabeth Elijah Nikomia (yahsladynred på youtube).,http://amightywind.com/,http://almightywind.com/,Vennligst del denne videoen med alle du kjenner, slik at de også kan bli frelst! Dette er en salvet bønn gitt av Den Hellige Ånd til pastoren / profeten Elisabeth S.Elijah. Det har brakt titusenvis av sjeler til YAHUSHUA / Jesus for 16 år på internett for YAHUSHUAs Herlighet. YAHUSHUA velsignet oss med salvede oversettere transkribere profetier på 20 språk og denne bønnen vil snart være på hebraisk på YT.,YAHUSHUA, også kalt Jesus Kristus av noen, er den eneste Frelser for menneskeheten. Hans Navn på hebraisk, er det opprinnelige språket i Skriften YAHUSHUA (יהושוע) som betyr YAH (YAHUVEH) Frelser, selv om mange kjenner HAM ved navn Jesus Kristus som ble oversatt fra den greske versjonen av Bibelen.

Comments are closed.