Zombies – Profetische realiteit Deel 1A – AMIGHTYWIND Profetie 21

0

http://www.amightywind.com/dutch.htmnn,nn,BEZOEK ook http://www.youtube.com/amightywind4hollandnn,nn,Deze reeks videos zijn gebaseerd of Profetie 21 die te vinden zijn op de amightywind.com website. Deze engelstalige videos zijn Nederlands ondertiteld. Het is van groot belang voor uw ziel in deze letterlijk LAATSTE DAGEN dat u deze Profetie aandacht beluistert, leest en bestudeert. Deze Woorden gaven YAHUVEH GOD Almachtig en Zijn Zoon YAHUSHUA de Messias (Jezus Christus) aan HUN Profeet Elisabeth Sherrie Elijah. nn,nn,De Bijbel vertelt ons in Amos 3:7 nn,nn,”Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.” nn,nn,In deze Profetie, geeft YAHUVEH/YAHWEH GOD nieuwe openbaringen wat betreft de Grote Verdrukking, en de verschrikking die op deze aarde zal komen wanneer onder andere de Bodemloze Put geopend zal worden en de meest helse demonen losgelaten zullen worden om de heidenen en degenen die het Merkteken van het Beest zullen ontvangen te pijnigen. Specifiek geeft GOD openbaringen wat betreft de realiteit van zombies. Vleesetende demonen vanuit de bodemloze put die de dode lichamen van de heidenen zullen invoeren, waardoor satan de wederopstanding van de Heiligen in YAHUSHUA zal bespotten. YAHUSHUA leert ons hoe ALLEEN door de kracht van het KRUIS en ZIJN Vergoten Bloed, en de Zalving van ZIJN Heilige Geest deze demonen bevochten en uitgeworpen kunnen worden. Mensgemaakte wapens zullen geen effect hebben op deze boosaardige wezens. nn,nn,Profeet Elisabeth Elijah wordt bespot en mishandeld door de zogenaamde “christelijke” gemeenschap op YouTube, hetwelk lang geleden geïnfiltreerd werd door satanisten in vermomming die de ware zalving weg proberen te jagen en een occulte geest in de plaats te brengen en een valse christus te prediken die niemand anders dan de antichrist is. In deze video series heeft Profeet Elisabeth Elijah persoonlijke woorden voor de vijanden van deze Bediening, die hun levens wijden aan het proberen te bespotten en te vernietigen van deze Bediening die GOD Almachtig in leven heeft gebracht en heeft gebaard door haar heen door de Kracht van de Heilige Geest. nn,nn,Deze video is bomvol van geestelijk vlees en zoveel nieuwe openbaringen rechtstreeks vanuit de Hemel. Voed uzelf met deze Hemelse manna van GODs Woord, want HIJ sprak het voort omwille van Zijn Liefde voor u en deze verharde eindtijd generatie.nn,nn,Bezoek ook Elisabeth Elijah zelf op YouTube kanaal yahsladynred.

Comments are closed.