Profetia 122 Var Inte Ett Oäkta Barn, så säger YAHUSHUA ha MASHIACH! Amightywind com

0

Profetia 122 “Var Inte Ett Oäkta Barn”, så säger YAHUSHUA ha MASHIACH!”,Givet till Apostel Elisabeth Elijah Nikomia,Givet 21 februari, 2012,Websters Ordbok Definition av Oäkting. 1: Ett utomäktenskapligt barn,YAHUSHUA syftar inte på att vara ett oäkta barn i den fysiska världen här på jorden. YAHUSHUA syftar på den Andliga världen i denna Profetia och talar till dem som tror att de har en Far i Himmelen men i själva verket är de ett oäkta barn i YAHUVEHS Ögon.,YAHUVEH sade att lägga upp detta på alla Profetior från och med nu: JAG varnade dig för länge sedan Elisabeth att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna till och med innan det fanns ett Ministerium. Jag satte det i din ande för inget av detta har utförts av din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASCHIACHS mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS din IMMAYAHS mun som har gett upphov. Om det bara hade varit av din hand så skulle det ha misslyckats för länge sedan. Det är genom SHKHINYAH GLORYS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Vinden av väckelse, det är inte genom din mun för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8),I juli 2010 sade YAHUVEH att lägga upp följande Skrift från 2a Krönikeboken innan varje Profetia:,(2 Krön. 36:16, “Men de hånade YAHS Budbärare, föraktade HANS Ord, och hånskrattade åt HANS Profeter, tills HERRENS Vrede restes mot SITT Folk, tills det inte fanns något bot.”),* * * * * * *,Vi var i böner om en angelägenhet relaterad till Youtube och Elisabeth urskilde orden “Anti-maschiach” i en Helig Tunga och hon undrade om han var bakom en dröm som hon hade där hon var övervakad. ,Profetiskt Bud :,Elisabeth, varför är du så förvånad? Du har haft hans uppmärksamhet under en lång tid. Vem tror du ligger bakom attackerna?,Detta är MIN Strid!,JAG använder Amightywind! JAG använder MINA speciella krigare, MIN speciella Brud men alla ni har ett skydd. Alla ni har på er MIN rustning, för JAG är precis där vid er sida. ,Youtube har varit som om det är en brinnande masugn, har inte det? Hur många gånger ni sade, “Åh nej, jag vet inte hur jag ska överleva”, när hatorden hotar att förtära er. Men varje gång har JAG gett er det som krävs att övervinna! Varje gång reser JAG er tillbaka upp igen, och JAG talar till alla dem som har blivit attackerade. Där ni var svaga, där gjorde JAG er starkare! Där ni var i fruktan, där gör JAG er djärvare! ,Åh, MINA Små, underskatta inte kraften som har givits till er för att kämpa mot fienderna av er själva själ! MINA fiender är era fiender! Era fiender är MINA fiender!,Så frukta inte kriget som har utkämpats mot er, fastän det verkar komma från mänskliga händer är det mer än bara vanliga dödliga människor. Så länge ni gör vad JAG säger åt er att göra, så länge ni lyder MIG, kommer JAG hålla er säkra. Underskatta inte fiendens kraft, men underskatta inte MIN kraft för JAG skall förgöra dessa fiender! Det ska komma vid en tid då ni inte tror det kommer komma. ,(5 Mos. 4:24, “För HERREN er Gud är en förtärande eld, till och med en svartsjuk Gud.” Job 4:8-9: “Till och med så som jag har sett, de som plöjer orättfärdighet och sår ondska, skördar detsamma. Genom GUDS starka vindstöt förgås de, och genom andan av HANS näsborrar är de förtärda.”),Ta inte dåraktiga chanser. Ta allt till MIG i böner. Håll det där osynliga kraftfältet bett runt er för igen säger JAG, ni har anti-maschiachs uppmärksamhet. Det är senare än vad ni tror! Tiden är kortare än ni tror! Var bara modiga. Låt inte fienderna se er svettas. (…….) ,http://www.amightywind.com/prophecyswedish/proph122swedish.htm,http://www.amightywind.com/sweden.htm,http://amightywind.com/,http://almightywind.com/

Comments are closed.