AMIGHTYWIND- Prophecy 57 – Beware of the Trojan Horse (Hebrew_English translation)

0

Mirrored Video translated in Hebrew Originally uploaded by jarofclay9 on Sep 9, 2011 also Originally uploaded by YTForYAHUSHUA Feb. 25, 2010nn,(thanks beloveds) nn,nn,היזהרו מהסוס הטרויאני! אמריקה תבגוד בישראל! נבואה 57nn,30 יוני 2002nn,nn,Hebrew translation of Prophecy 57 “Beware of the Trojan Horse”nn,Please pray for the peace of Israel and Jerusalem and the soon coming the the Prince of Peacenn,nn,הראשון והאחרון האלף והתו, רוח חזקה ואש קודש השכינה, ההזדמנות האחרונה ארגון שירותnn,nn,amightywind.com & almightywind.comnn,רוח חזקה & רוח אדירה nn,nn,נבואה זו ניתנה לשליחה אליזבת אליהו ניקומיה הצועקת בקול כמו יונה הנביא לאומה בנינוה. nn,nn,נינוה חזרה בתשובה לזמן מה, האם אמריקה תחזור בתשובה? או האם ארצנו היפה, המבורכת ביופיה אשר עמדה פעם בעד קדושה וחופש, תמשיך מטה בדרך אין מוצא ותסתיים כנינוה, סדום ועמורה? nn,nn,אני לא השליחה או הנביאה היחידה הנשלחת עם אזהרה זו לאמריקה, אבל השאלה היא, מי מאזין? מה תעשה עם אזהרת הנבואה הזו ? י-ה-ו-ה (“יוד-הא-וו-הא”) תמיד שולח שליחים ונביאים להשמיע אזעקה של תשובה, שובו לקדושה, לאלוהי בריאתכם וישועה. nn,nn,בגלל האהבה והחסד של י-ה-ו-ה (“יוד-הא-וו-הא”), הוא מזהיר לפני שהוא שולח את משפטו.nn,:nn,היזהרו מהסוס הטרויאני אמריקה תבגוד בישראל נבואה amightywind almightywind הראשון והאחרון האלף והתו רוח חזקה ואש קודש השכינה ההזדמנות האחרונה ארגון שירות

Comments are closed.