Prophecy Power in My Name ! נבואה 50 שמע ישראל,הכוח בשם י-ה-ו-ה

0

אנחנו צריכים לבטא את שמות הקדושים, י-ה-ו-ה ויהו-שוע, לא רק “אֲדֹנָי”, לא רק “הַשֵּׁם”, לא רק ישוע ולעולם לא ישו.nn,nn,ארגון שירות “אמייטיווינד” – רוח חזקהnn,http://amightywind.com/Hebrew.htmlnn,http://almightywind.com/Hebrew.htmlnn,nn,ארגון שירות: הראשון והאחרון האלף והתו, רוח חזקה ואש קודש השכינה, ההזדמנות האחרונהnn,nn,יואל ג: ה וְהָיָה, כּל אֲשֶׁר-יִקְרָא בְּשֵׁם י-ה-ו-ה –יִמָּלֵט: כִּי בְּהַר-צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלַם תִּהְיֶה פְלֵיטָה, כַּאֲשֶׁר אָמַר י-ה-ו-ה, וּבַשְּׂרִידִים, אֲשֶׁר י-ה-ו-ה קֹרֵא.nn,nn,או ישראל, או ישראל, או ישראל, עכשיו תחזור סוף סוף לאלהיך, אל האלוהים הגדול “א-ה-י-ה?” אם זה היה מספיק טוב לאביך אברהם, שוב יהיה מספיק טוב בשבילך? לא, אברהם לא היה אל. “א-ה-י-ה”, אני אביו אלוהיו. אבל גם אז האדם הביט באברהם כאילו היה אל. אל תסתכל יותר על האדם כאלוהים. או ישראל, או ישראל, שמע אלי, הכוח, הכוח, הכוח הוא בשמי! אל תקשיבו לרבנים ולרשעים אשר גינו את שמי מעל שפתיהם…..

Comments are closed.