נבואה 120 אל תוותר! אל תעזב! Prophecy, Don’t Give Up or Quit

0

נבואה 120nn,nn,אל תוותר! אל תעזב!nn,סוכות, שחזור הנבואה למתרגם העברי,nn,יהודים משיחיים וכל המאמיניםnn,נתקבל ב – 19 לאוקטובר 2011nn,nn,י-ה-ו-ה = “יוד-הא-וו-הא”, יַהֲוֶה, או יַהְוֶהnn,ישוע – יהושוע – יהו-שוע = יָהו-שועnn,nn,לנבואה זו יש משיחת שיקום, כוח, והעזה כך שאם אתם שחוקים בקרב ועייפים, תנו ליָהו-שוע לרענן אותכם עם נבואת השיקום של [חג] סוכות זה לכל מי שמשתחווה ליָהו-שוע וחיי בקדושה. [בנבואה זו] ישנה משיחה לשיקום השכל, הגוף, הנשמה, הרוח, בריאות, כספים, ובכל הדרכים! אנו משבחים אותך, אבא י-ה-ו-ה (“יוד-הא-וו-הא”) על המשיחה על הנבואה הזאת שתשבור כובד ושעבוד למען תהילתך, כבודך, ושיבחך.nn,nn,כל נולד מחדש, מלא ברוח הקודש, מאמינים המשתחווים, משרתים ומצייתים ליָהו-שוע, אל שדי, מושיע. nn,nn,כל מי שנרדף, שמתעללים בו, אשר נדחה ושנואי , אתם אשר עייפים מהרשע הנקרא מקובל, ומטוב הנקרא רע: אל תוותרו על תפילת פגיעה קדושה, כלת יָהו-שוע. אל תפסיקו גם כאשר הלחצים והבעיות של העולם הזה מציף אותכם, כאשר השטן תוקף, כאשר האויבים עולים! אל תוותרו, אל תפסיקו כי העולם הוא לא ביתינו! אל תוותרו על אמונתכם בשם יָהו-שוע! יהיה לכם ניצחון!nn,nn,[נבואה] זו הולכת לשקם כל כך הרבה חיילים שהוכו. המורל של החיילים צריך להיבנה. אין סובלנות בישראל לאלה המאמינים והולכים אחרי יָהו-שוע. אליזבת אומרת, “זה לקח יהודי נרדף, לעורר משיחה ביהודיה נרדפת הזו”. אם אתם עייפים, מוכים, אנא קיראו והקשיבו. ישנה משיחת שיקום בנבואה זו. יש יותר משיחה במילה המדוברת. אנא האזינו לאודיו וידאו או קיראו בקול רם אם אתם מסוגלים.nn,nn,נא הסתכלו עד הסוף, היה נס עם הקלטת. הסוללה הייתה מלאה מספיק רק כדי להקליט את אורכה של הנבואה עצמה. אם שיחת הטלפון היתה מוקלטת מהתחלה, הנבואה עצמה לא היתה נקלטת עד הסוף. אבל שבח ליהושוע, ההקלטה החלה בזימון מושלם של י-ה-ו-ה וכל דבר [הנבואה] כולה נקלטה!

Comments are closed.